Seksueel misbruik van jongeren: 1 op de 7 slachtoffers is zelfs jonger dan twaalf jaar, leren nieuwe verontrustende cijfers. Is het aantal slachtoffers toegenomen of is het een weerspiegeling van het stijgend aantal meldingen? Journalist Marc Van de Looverbosch vraagt het aan Vlaams volksvertegenwoordiger Freya Van den Bossche (Vooruit).

“Ik was niet verbaasd over deze cijfers”, zegt Vooruit-parlementslid Freya Van den Bossche. “In 70 procent van de gevallen is de dader iemand uit de directe omgeving. Heel vaak in het gezin zelf.” Jaren geleden begon Van den Bossche aan een opleiding klinische psychologie. Ze volgde ook stage in de kinder- en jeugdpsychiatrie. “In de praktijk zie je wat seksueel geweld met een kind doet. Langs de ene kant is het wel goed dat er meer meldingen worden gedaan, want dan kan je effectief ook het kind helpen.”

In België bestaan er al 7 zorgcentra na seksueel geweld en er komen er in Vlaanderen nog drie nieuwe bij. Die zouden ervoor moeten zorgen dat de drempel om seksueel misbruik te melden, verlaagd wordt om op die manier meer slachtoffers te kunnen helpen. Van den Bossche is tevreden met de extra zorgcentra. “Een kind kan zo’n trauma niet verwerken als hij/zij terug moet keren naar de onveilige situatie. Pas als het kind in een veilige omgeving is, kan de verwerking van het trauma beginnen. De zorgcentra mogen zo’n kind niet meer los laten of aan z’n lot overlaten.”

Voorstel Weyts

Uit recente cijfers blijkt dat 14 procent van de kinderen in de derde kleuterklas extra taalondersteuning nodig heeft. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vindt dat ouders die hun verantwoordelijkheid ontlopen, gesanctioneerd moeten worden. Zo wil hij nagaan of er ingegrepen kan worden in het groeipakket (de kinderbijslag, n.v.d.r.). “Van kindergeld blijf je af”, zegt Van den Bossche. “Maar het is wel belangrijk dat ouders Nederlands leren. Dus ik verwacht wel dat mensen inspanningen leveren.”