In een nieuwe aflevering van Het Gesprek verdedigt Christel Geerts, voorzitter van Solidaris, de socialistische mutualiteit, de innige band die bestaat tussen de vakbond, de partij en de mutualiteit. Dat is ook niet te verwonderen, want Geerts is nog senator en burgemeester van Sint-Niklaas geweest. En uiteraard kennen we haar ook als moeder van Conner Rousseau, voorzitter van Vooruit.

Onlangs werd Christel Geerts aangesteld als nieuwe voorzitter van Solidaris, de socialistische mutualiteit. Ze was jarenlang actief als vrijwilliger bij de mutualiteit. Volgens critici heeft Geerts haar aanstelling te danken aan haar zoon, nationaal Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. Zelf ontkent ze dit ten stelligste in Het Gesprek. “Ik was echt misnoegd over de berichtgeving. Ik ben professor gerontologie aan de Vrije Universiteit Brussel en ben al meer dan 50 jaar vrijwilliger voor de organisatie. Daarnaast ben ik ook unaniem verkozen als voorzitter door de raad van bestuur. De insinuaties in de pers zijn dan ook volledig onterecht. Maar ik ben vooral boos omdat geen enkele journalist mij eens heeft opgebeld, dan had ik het tenminste kunnen uitleggen.”

Jarenlang was Christel Geerts zelf politica in Sint-Niklaas. Eerst als schepen, later ook als burgemeester. Ze heeft dan ook nauwe banden met de partij Vooruit. “Het socialistisch ziekenfonds Solidaris deelt dezelfde waarden als de socialistische partij Vooruit. Wij zijn beiden bezorgd om de rechten van de patiënt, betaalbare gezondheidszorg en verontwaardigd over maffiapraktijken van de farmacie. We zijn socialisten en we zijn daar open over. Dat hoeft niet verzwegen te worden.”

Numerus clausus

Al jarenlang is er in Vlaanderen een ‘numerus clausus’ voor wie arts of tandarts wil worden. Zo wordt via een ingangsexamen het aantal studenten die aan de opleiding mogen starten, beperkt. Solidaris wil dat de ‘numerus clausus’ op de schop gaat wegens het huisartsentekort. “Een toegankelijke gezondheidszorg, dat is voor ons belangrijk. Maar dat vereist natuurlijk dat er ook zorgverleners zijn en dat is in Vlaanderen een probleem”, zegt Geerts.

In 1997 trad de numerus clausus in werking. Deze maatregel beperkt het aantal nieuw afgestudeerde artsen die een Riziv-nummer krijgen en dus het beroep mogen uitoefenen. Een maatregel die ook mee goedgekeurd werd door de socialistische partij. “Je neemt altijd maatregelen in een bepaalde context. En nu is die context helemaal anders, dus moet men niet vasthouden aan oude recepten. Nieuwe recepten zijn nodig.”

Basisbaan

Naar aanleiding van 1 mei kwam Vooruit-voorzitter Conner Rousseau met het voorstel om langdurig werkzoekenden na twee jaar te activeren met een basisbaan. Dit kunnen allerhande jobs zijn bij onder meer de groendienst van de gemeente, sportclubs, vrijetijdsverenigingen, in het onderwijs of de zorg. Als ze de basisbaan niet zouden aannemen dan verliezen ze hun uitkering. Geerts staat achter het voorstel van haar zoon. “We starten eerst met een traject van begeleiding. Moest je geen job vinden, dan gaan we jouw vaardigheden mee aanscherpen met een basisbaan, met opbouw van sociale rechten. Maar als je weigert van dat allemaal te doen, zet je jezelf dan niet uit het systeem?”, aldus Geerts.