In een artikelenreeks van De Standaard werd een niet al te fraai beeld geschetst van vervoersmaatschappij De Lijn. Onder andere het dalende aanbod in afgelegen regio’s, ontevreden reizigers, een dalende dienstverlening en de slechte stiptheidscijfers werden aangekaart. “In de Duitse les vraagt de meester ‘Wann kommt der Bus?’ en dan moeten de leerlingen antwoorden: ‘In fünf Minuten’. Maar nu moeten ze antwoorden: “Ich weiss es nicht’”, reageert Karin Brouwers (CD&V) tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.