Coronavirus

De commissievergaderingen en bijgevolg ook de live-uitzendingen vanuit de commissiezalen zijn opgeschort tot na de paasvakantie. De plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) zullen volledig in het teken staan van de coronacrisis. Een beperkt aantal volksvertegenwoordigers zal eraan deelnemen.

Hieronder vindt u een beknopt overzicht terug van de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80)

Maandag 23/03

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Leefmilieu van het Vlaams Parlement (opgenomen op 14 januari) met een gedachtewisseling over het rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij betreffende de evaluatie van de tariefstructuur van de integrale waterfactuur. 

De integrale waterfactuur bevat alle kosten verbonden aan het watergebruik: verbruik, levering, zuivering,… De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) evalueerde in een rapport de tariefstructuur van de integrale waterfactuur. De leden van de commissie houden hierover een gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de VMM en minister Zuhal Demir.

Dinsdag 24/03

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement (opgenomen op 16 januari) met een gedachtewisseling over het GO!-jaarverslag 2018

Het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) stelt in de commissie zijn jaarverslag 2018 voor. Daarna volgt een gedachtewisseling met Raymonda Verdyck, Dirk Mechelaere en Saskia Lieveyns van het GO! en met de commissieleden.

Woensdag 25/03

– 14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending Vlaams Parlement: Gedachtewisseling over aanpak van de coronacrisis

In de plenaire vergadering wordt voortaan wekelijks overlegd tussen een beperkt aantal parlementsleden en de Vlaamse Regering over de stand van zaken van de aanpak van de coronacrisis.

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 26/03

– 18u: Studio Vlaams Parlement (deel 2) – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Vrijdag 27/03

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement (opgenomen op 16 januari) met een gedachtewisseling over de resultaten van het PISA-onderzoek 2018

Driejaarlijks wordt een PISA-onderzoek (Programme for International Student Assessment) opgesteld dat de kennis van scholieren in verschillende landen beschrijft. PISA test 15-jarigen op hun leesvaardigheid, wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid, ongeacht waar ze zich bevinden in het onderwijssysteem. De leden van de commissie wisselen van gedachten over de resultaten van het PISA-onderzoek 2018 met Inge De Meyer, nationaal project manager PISA.

Zaterdag 28/03

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Media van het Vlaams Parlement (opgenomen op 23 januari) met een hoorzitting over de nieuwe beheersovereenkomst van de Vlaamse Gemeenschap met de VRT en over de omzetting van de Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten

Twee jaar geleden werd de Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMD-richtlijn) gepubliceerd. Deze richtlijn voert heel wat wijzigingen door, en moet tegen ten laatste 19 september 2020 in Vlaamse regelgeving zijn omgezet. Ter voorbereiding van de op til staande decretale wijzigingen, en in het licht van de nieuw af te sluiten beheersovereenkomst van de Vlaamse Gemeenschap met de VRT, houdt de commissie een aantal hoorzittingen met stakeholders. In deze tweede hoorzitting komen Roberto Suárez Candel van de European Broadcasting Union (EBU), Karen Donders van iMinds-SMIT en Dirk Wauters van Econopolis aan bod.

Zondag 29/03

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Media van het Vlaams Parlement (opgenomen op 6 februari) met een hoorzitting over de nieuwe beheersovereenkomst van de Vlaamse Gemeenschap met de VRT en over de omzetting van de Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten

Twee jaar geleden werd de Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMD-richtlijn) gepubliceerd. Deze richtlijn voert heel wat wijzigingen door, en moet tegen ten laatste 19 september 2020 in Vlaamse regelgeving zijn omgezet. Ter voorbereiding van de op til staande decretale wijzigingen, en in het licht van de nieuw af te sluiten beheersovereenkomst van de Vlaamse Gemeenschap met de VRT, houdt de commissie een aantal hoorzittingen met stakeholders. In deze derde hoorzitting komen Peter Quaghebeur (CEO SBS Belgium), Jeroen Bronselaer (Senior Vice President Residential Marketing Telenet), Stéphanie Röckmann (director Content & Media, Proximus), Bart D’Olieslager (director Marketing, Orange Belgium) en Greet Claes (directeur RINGtv (namens NORTV)) aan bod.