Mondmasker naaien

De plenaire vergadering op woensdag vindt gewoon plaats. Een beperkt aantal volksvertegenwoordigers zal aanwezig zijn. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv, de televisiezender van het Vlaams Parlement.

De commissiewerkzaamheden zullen zolang de coronacrisis duurt, digitaal en via videogesprekken gebeuren. De meeste commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Hieronder vindt u een beknopt overzicht terug van de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80)

Maandag 27/04

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Wonen van het Vlaams Parlement met een gedachtewisseling over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsveld Wonen

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie wisselden daarom met minister Matthias Diependaele van gedachten over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsveld Wonen.

Dinsdag 28/04

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Welzijn in het Vlaams Parlement: Voortgangsrapportage over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het bijzonder over de Taskforce Covid-19 Zorg, de Taskforce Kwetsbare Gezinnen en het actieplan mentaal welzijn

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie houden daarom met minister Wouter Beke een voortgangsrapportage over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het bijzonder over de Taskforce Covid-19 Zorg, de Taskforce Kwetsbare Gezinnen en het actieplan mentaal welzijn.

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Welzijn van het Vlaams Parlement: Voortgangsrapportage over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het bijzonder over de Taskforce Covid-19 Zorg, de Taskforce Kwetsbare Gezinnen en het actieplan mentaal welzijn

Woensdag 29/04

– 10u30: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Leefmilieu in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: geluidsoverlast door vluchten vanaf Brussels Airport, het verband tussen luchtvervuiling en het aantal coronaslachtoffers en over het misbruik van de vergoeding voor de water- en energiefactuur voor personen in tijdelijke werkloosheid

Een studie van de Duitse universiteit van Halle legt een link tussen hotspots van luchtvervuiling en het aantal personen met symptomen van COVID-19. In Vlaanderen is reeds een verband aangetoond tussen luchtvervuiling met stikstofoxides en luchtwegeninfecties. Is minister Zuhal Demir op de hoogte van de Duitse studie? Wil ze de situatie in Vlaanderen op dezelfde manier laten onderzoeken? Wil ze er in de toekomst rekening mee houden om luchtvervuiling door het wegvervoer terug te dringen?

– 14u: Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit het Vlaams Parlement: Actuele vragen en antwoorden

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 30/04

– 14u Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Mobiliteit in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de corona-exitstrategie van De Lijn en over de vernietiging van de Vlaamse hervorming van de rijopleiding door de Raad van State

Op 12 maart vernietigde de Raad van State het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 dat de scholingsvoorwaarden voor het verkrijgen van een rijbewijs bepaalt. De Vlaamse Regering overschreed immers haar bevoegdheid, aangezien het uitreiken van een rijbewijs federale bevoegdheid is. Hierdoor gelden opnieuw de oude regels: de begeleider van een kandidaat-bestuurder moet niet over een attest van vorming beschikken, en de kandidaat-bestuurder mag zich opnieuw reeds na drie maanden aanbieden voor het rijexamen in plaats van na negen maanden. Hoe staat minister Lydia Peeters tegenover de beslissing van de Raad van State? Wat zijn de praktische gevolgen? Hoe wil ze een nieuw regelgevend kader uittekenen dat de toetsing doorstaat?

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de rol van de lokale besturen bij het verstrekken van coronamondmaskers en over de rol van de lokale besturen in de corona-exitstrategie

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De overheid zou deze maatregelen aan de hand van een exitstrategie gradueel afbouwen. De leden van de commissie wisselen hierover van gedachten met Wim Dries, Fons Duchateau en Kris Snijkers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) over de rol die de lokale besturen hierbij kunnen spelen.

Vrijdag 1/05

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Media van het Vlaams Parlement met gedachtewisseling over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsveld Media

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie wisselden daarom met minister Benjamin Dalle van gedachten over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsveld Media.

Zaterdag 2/05

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 2)

Zondag 3/05

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Leefmilieu van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: geluidsoverlast door vluchten vanaf Brussels Airport en over het verband tussen luchtvervuiling en het aantal coronaslachtoffers

Een studie van de Duitse universiteit van Halle legt een link tussen hotspots van luchtvervuiling en het aantal personen met symptomen van COVID-19. In Vlaanderen is reeds een verband aangetoond tussen luchtvervuiling met stikstofoxides en luchtwegeninfecties. Is minister Zuhal Demir op de hoogte van de Duitse studie? Wil ze de situatie in Vlaanderen op dezelfde manier laten onderzoeken? Wil ze er in de toekomst rekening mee houden om luchtvervuiling door het wegvervoer terug te dringen?

Maandag 4/05

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Mobiliteit van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de vernietiging van de Vlaamse hervorming van de rijopleiding door de Raad van State en over de corona-exitstrategie van De Lijn

Op 12 maart vernietigde de Raad van State het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 dat de scholingsvoorwaarden voor het verkrijgen van een rijbewijs bepaalt. De Vlaamse Regering overschreed immers haar bevoegdheid, aangezien het uitreiken van een rijbewijs federale bevoegdheid is. Hierdoor gelden opnieuw de oude regels: de begeleider van een kandidaat-bestuurder moet niet over een attest van vorming beschikken, en de kandidaat-bestuurder mag zich opnieuw reeds na drie maanden aanbieden voor het rijexamen in plaats van na negen maanden. Hoe staat minister Lydia Peeters tegenover de beslissing van de Raad van State? Wat zijn de praktische gevolgen? Hoe wil ze een nieuw regelgevend kader uittekenen dat de toetsing doorstaat?