Afstandsonderwijs

De plenaire vergadering op woensdag vindt gewoon plaats. Een beperkt aantal volksvertegenwoordigers zal aanwezig zijn. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv, de televisiezender van het Vlaams Parlement.

De commissiewerkzaamheden zullen zolang de coronacrisis duurt, digitaal en via videogesprekken gebeuren. De meeste commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Hieronder vindt u een beknopt overzicht terug van de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

Maandag 4/05

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Mobiliteit van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de vernietiging van de Vlaamse hervorming van de rijopleiding door de Raad van State en over de corona-exitstrategie van De Lijn

Op 12 maart vernietigde de Raad van State het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 dat de scholingsvoorwaarden voor het verkrijgen van een rijbewijs bepaalt. De Vlaamse Regering overschreed immers haar bevoegdheid, aangezien het uitreiken van een rijbewijs federale bevoegdheid is. Hierdoor gelden opnieuw de oude regels: de begeleider van een kandidaat-bestuurder moet niet over een attest van vorming beschikken, en de kandidaat-bestuurder mag zich opnieuw reeds na drie maanden aanbieden voor het rijexamen in plaats van na negen maanden. Hoe staat minister Lydia Peeters tegenover de beslissing van de Raad van State? Wat zijn de praktische gevolgen? Hoe wil ze een nieuw regelgevend kader uittekenen dat de toetsing doorstaat?

Dinsdag 5/05

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Welzijn in het Vlaams Parlement. Voortgangsrapportage over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het bijzonder over de Taskforce Covid-19 Zorg, de Taskforce Kwetsbare Gezinnen en het actieplan mentaal welzijn, met Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie houden daarom met minister Wouter Beke een voortgangsrapportage over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het bijzonder over de Taskforce Covid-19 Zorg, de Taskforce Kwetsbare Gezinnen en het actieplan mentaal welzijn.

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Welzijn van het Vlaams Parlement. Voortgangsrapportage over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het bijzonder over de Taskforce Covid-19 Zorg, de Taskforce Kwetsbare Gezinnen en het actieplan mentaal welzijn, met Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Woensdag 6/05

– 10u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissies voor Brussel en Dierenwelzijn met vragen over o.a.: de impact van de coronacrisis op het afnemen van taaltesten door het Huis van het Nederlands en over de inbreuken op het uitvoeren van dierproeven

In het Nederlandstalig onderwijs in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest geldt een voorrangsregeling voor kinderen van wie tenminste één ouder Nederlandstalig is. Ouders moeten hun kennis van het Nederlands kunnen bewijzen door te slagen in een taaltest bij het Huis van het Nederlands. Door de coronacrisis is het Huis van het Nederlands echter fysiek gesloten waardoor het niet mogelijk is om ter plaatse een taaltest af te leggen, dit kan nu enkel via digitale weg. Kan minister Ben Weyts de huidige regeling verduidelijken? Hoe loopt dat? Kan elke ouder overweg met de digitale test?

– 14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit het Vlaams Parlement: Actuele vragen en antwoorden

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 7/05

– 10u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Wonen in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de mogelijke sloop van erfgoedgebouwen en over de werking van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Onderwijs in het Vlaams Parlement met een gedachtewisseling over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Onderwijs en Vorming

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie wisselden daarom met minister Ben Weyts van gedachten over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissies voor Dierenwelzijn en Landbouw van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de inbreuken op het uitvoeren van dierproeven en over de kelderende visprijzen door de coronacrisis

Vrijdag 8/05

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement met een gedachtewisseling over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Onderwijs en Vorming

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie wisselden daarom met minister Ben Weyts van gedachten over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

Zaterdag 9/05

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 2)

Zondag 10/05

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Wonen van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de mogelijke sloop van erfgoedgebouwen en over de werking van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen

Maandag 11/05

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Jeugd met een gedachtewisseling over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsveld Jeugd