Niveau van de nieuwe eindtermen

Bekijk in een oogopslag de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle plenaire vergaderingen en de meeste fysieke commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Maandag 15/02

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de achterstand bij de renovaties van sociale woningen, de niet-invoering van de aangekondigde studentenkotbubbels, het Vlaamse suïcidepreventiebeleid tijdens de coronacrisis en over activering van langdurig werkzoekenden

Dinsdag 16/02

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement over de nieuwe eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs

De nieuwe onderwijsdoelen (eindtermen) voor het secundair onderwijs worden sinds 2019 stapsgewijs uitgerold. Eindtermen bepalen wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen aan het einde van een opleiding. De bestaande eindtermen, meer dan 20 jaar oud, dateren uit een tijd waarin nog geen internet of smartphone bestond en waren aan een herziening toe. Na de vastlegging in 2018 van de nieuwe eindtermen voor de eerste twee leerjaren (eerste graad) van het secundair onderwijs, diende de Vlaamse Regering nu een ontwerp van decreet in om de onderwijsdoelen voor de tweede en derde graad secundair te actualiseren. Minister Ben Weyts wil via de nieuwe eindtermen de continue achteruitgang van de Vlaamse leerlingenresultaten in vergelijkend internationaal onderzoek tegengaan. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Woensdag 17/02

– 18u: Het Verslag – Tijdens het krokusreces brengt vlaamsparlement.tv de politieke hoogtepunten van de eerste woelige weken van dit nieuwe jaar. Vandaag compilatie van de debatten over het thema Onderwijs

Donderdag 18/02

– 18u: Het Verslag – Tijdens het krokusreces brengt vlaamsparlement.tv de politieke hoogtepunten van de eerste woelige weken van dit nieuwe jaar. Vandaag compilatie van de debatten over het thema terugkerende reizigers

Vrijdag 19/02

– 18u: Het Verslag – Tijdens het krokusreces brengt vlaamsparlement.tv de politieke hoogtepunten van de eerste woelige weken van dit nieuwe jaar. Vandaag: compilatie van de debatten over het thema zonnepanelen

Zaterdag 20/02

– 18u: Het Verslag – Tijdens het krokusreces brengt vlaamsparlement.tv de politieke hoogtepunten van de eerste woelige weken van dit nieuwe jaar. Vandaag: compilatie van de debatten over de thema’s Jeugd en Media

Zondag 21/02

– 18u: Het Verslag – Tijdens het krokusreces brengt vlaamsparlement.tv de politieke hoogtepunten van de eerste woelige weken van dit nieuwe jaar. Vandaag: compilatie van de debatten over het thema Economie en Werk